Exchange 2010 Export mail to PST and disable autodiscover

Make sure Exchange 2010 is patched till SP3.

First take rights to import / export.

New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox Import Export” –User support

Restart exchange powershell, otherwise the commands will not be reconised.

Make a share with rights for: Exchange Trusted Subsystem.
Start the first export!
New-MailboxExportRequest -Mailbox support -FilePath \\servername\PST\support.pst

View statistics: Get-MailboxExportRequest | Get-MailboxExportRequestStatistics

You can also export all mailboxen on the server: foreach ($i in (Get-Mailbox)) { New-MailboxExportRequest -Mailbox $i -FilePath “\\servername\PST\$($i.Alias).pst” }

Remove old exports: [PS] C:\>Get-MailboxExportRequest | where {$_.status -eq “Completed”} | Remove-MailboxExportRequest

After exporting / importing to 365, dont forget to disable the old autodiscover.

Get-AutodiscoverVirtualDirectory | fl Name, Server, InternalUrl, Identity

Remove-AutodiscoverVirtualDirectory –Identity “Insert identity value here

Set-ClientAccessServer –Identity ServerName -AutoDiscoverServiceInternalUri $null

 

Usg pro

Vandaag de hele dag bezig geweest en heb nu internet rechtstreeks van de NT naar USG,
Bovendien werkt IPTV ook!

Even vooraf: Vergeet stap 9 niet.

1 ) Controller uit het netwerk halen
2 ) USG gereset naar factory defaults
3 ) Ik heb de configuratie overgenomen van https://kriegsman.io/ even naar beneden scrollen en daar staat zijn /config/config.boot file.
4 ) Aanpassen van next hop IP, mac address in het config.boot bestand EN BELANGRIJK: controleer de poort topografie, die is gebaseerd op een andere router. Voor USG Pro geldt:

eth0 = LAN/IPTV
eth1 = LAN2 (Gebruik ik niet)
eth2 = WAN
eth3 = WAN2 (Gebruik ik niet)

Zorg dus dat je dat aanpast in de config.boot file

5 ) /config/config.boot op USG hernoemen naar config.boot_OLD
6 ) Nieuwe config.boot file op de juiste plek zetten (/config/config.boot) in USG
7 ) Reboot USG
8 ) Internet werkt meteen 8)
9 ) Bovenaan https://kriegsman.io/ staat een script dat de next hop blijft checken en eventueel aanpast. Installeer die! Dat bleek bij mij de oorzaak dat IPTV het niet meteen deed.

LET OP: Als je de controller weer aansluit kun je weer opnieuw beginnen, want die past vermoed ik de config.boot file aan.

Zou fijn zijn als er iemand een tip heeft hoe ik deze configuratie kan behouden maar dan MET controller in het netwerk.

STEP-BY-STEP GUIDE TO MIGRATE ACTIVE DIRECTORY FSMO ROLES FROM WINDOWS SERVER 2012 R2 TO WINDOWS SERVER 2016

Windows server 2016 was released for public (GA) on mid oct 2016. Its exciting time as businesses are already working on migrating their services in to new windows server 2016 infrastructures. In this post, I am going to explain how you can migrate from active directory running on windows server 2012 R2 to windows server 2016 active directory. The same steps are valid for migrating from windows server 2012, windows server 2008 R2 and windows server 2008.

In my demo setup, I have a windows server 2012 R2 domain controller as PDC. I setup windows server 2016 and already added to the existing domain.

 

Continue reading STEP-BY-STEP GUIDE TO MIGRATE ACTIVE DIRECTORY FSMO ROLES FROM WINDOWS SERVER 2012 R2 TO WINDOWS SERVER 2016

Use Software Restriction Policies to block viruses and malware

Continue reading Use Software Restriction Policies to block viruses and malware

Import Windows 10 WIM to Windows Deployment Server

WDS and MDT cannot import images with this type of compression.

Try this to get a wim that can be imported in WDS and MDT:

Download and install the Windows ADK for Windows 10:

https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx

(Scroll to the bottom of the page to the section, “Customize, assess, and deploy Windows on your hardware.”)

Run as administrator the DISM version 10.0.10240.16384 to export the image included in the wim to a new wim changing the compression type:

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment
Tools> dism.exe /Export-Image /SourceImageFile:E:\sources\install.wim /SourceInde
x:1 /DestinationImageFile:C:\ExportedWim\install.wim /Compress:max

Import in WDS the new wim.

Reset Terminal license on Windows 2008, 2008 R2 and 2012

EventID: 1128
Source: TerminalServices-RemoteConnectionManager

The RD Licensing grace period has expired and the service has not registered with a license server with installed licenses. A RD Licensing server is required for continuous operation. A Remote Desktop Session Host server can operate without a license server for 120 days after initial start up.

The solution was to delete the REG_BINARY in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\GracePeriod
Only leaving the default.

You can you delete and Provided the clock to Years 2025 and restart and reset a clock normally… you have licence to years 2025 🙂

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux